×

Optometrie

Optometrie is een paramedisch beroep dat zich richt op het meten en beoordelen van de gezichtsscherpte en ooggezondheid. Optometristen voeren uitgebreide oogonderzoeken uit om refractieafwijkingen, oogziekten en andere visuele problemen te diagnosticeren.

Ze kunnen brillen voorschrijven, contactlenzen aanpassen, oogspiercoördinatie testen en adviseren over oogzorg en -hygiëne. Optometrie vormt een belangrijke schakel tussen de oogzorg en de algemene gezondheidszorg.

Maak afspraak

Wat doet een optometrist?

Een optometrist voert uitgebreide oogonderzoeken uit om de gezichtsscherpte, refractieafwijkingen en ooggezondheid te beoordelen. Ze meten onder andere de oogsterkte, controleren de oogdruk, inspecteren het voorste en achterste deel van het oog en testen de oogbewegingen en oogcoördinatie. Op basis van deze bevindingen kunnen optometristen een passende brilcorrectie voorschrijven, contactlenzen aanmeten en adviseren over geschikte oogzorgproducten.

Ze spelen ook een rol bij het opsporen van oogziekten en kunnen patiënten doorverwijzen naar een oogarts indien nodig. Daarnaast kunnen optometristen ook begeleiding en advies bieden bij specifieke visuele behoeften.

BIG-registratie

De Wet BIG, oftewel de Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, regelt de zorgverlening door professionals en heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig handelen. Optometrie valt sinds 15 november 2000 onder artikel 34 van de Wet BIG. Hoewel er geen verplichte registratie is, is de titel "optometrist" wettelijk beschermd. Alleen gekwalificeerde professionals die de succesvolle Hbo-opleiding tot optometrist hebben afgerond, mogen deze titel dragen. Het onjuist gebruik van de titel optometrist of vergelijkbare benamingen zoals register-optometrist is strafbaar.