Lange Vorststraat 57    •    4461 JM Goes

Oogafwijkingen

Verziend (Hypermetropie):

Verziend (Hypermetropie):

Verziend (Hypermetropie):

We spreken van verziendheid (Hypermetropie) als iemand veraf goed ziet en dichtbij slechter ziet. Dit komt omdat het beeld niet precies op het netvlies wordt geprojecteerd, maar er achter. Dit wordt gecorrigeerd door een plussterkte in de bril of contactlenzen. Bij een lichte verziendheid wordt er meestal geen bril of lenzen gedragen mits de persoon klachtenvrij is. Dit komt omdat men dan de lichte plussterkte (onbewust) zelf corrigeert door het oog scherp te stellen (accommoderen). Bij hogere verziendheid wordt er meestal wel een bril of lenzen gedragen, omdat men dan klachten heeft zoals hoofdpijn en/ of wazig zicht tijdens of na visuele inspanning.

Bijziend (Myopie):

Bijziend (Myopie):

Bijziend (Myopie):

We spreken van bijziendheid (Myopie) als iemand veraf slecht ziet en dichtbij goed ziet. Dit komt omdat het beeld niet precies op het netvlies wordt geprojecteerd, maar er voor. Dit wordt gecorrigeerd door een minsterkte in de bril of contactlenzen.

Oudziendheid (Presbyopie):

Oudziendheid (Presbyopie):

Oudziendheid (Presbyopie):

Oudziendheid (Presbyopie) treedt op vanaf ongeveer het 40ste levensjaar. Men krijgt dan moeite om het beeld tijdens het lezen scherp te krijgen. Dit komt omdat het accommodatievermogen (vermogen om scherp te stellen) van het oog met de leeftijd afneemt. Een leesbril of leessterkte in de bril of contactlenzen corrigeert dit probleem.

Cilinder(Astigmatisme):

Cilinder(Astigmatisme):

Cilinder(Astigmatisme):

Men heeft een cilindercorrectie in de bril of contactlenzen nodig als het oog niet in alle richtingen dezelfde kromming heeft (Astigmatisme). Zo wordt het beeld niet in alle richtingen op dezelfde wijze geprojecteerd op het netvlies. Hierdoor is het beeld niet geheel zuiver, zo ziet men bijvoorbeeld letters met een schaduw er naast. Cilindercorrectie komt in heel veel gevallen in combinatie met bijziendheid of verziendheid voor.

Prisma

Prisma

Bij patiƫnten die problemen hebben met de oogstand/ dubbelzien kunnen prismaglazen worden voorgeschreven. In de functionele optometrie wordt er regelmatig gebruik gemaakt van prismatische glazen om de samenwerking tussen de ogen te optimaliseren. Deze glazen zorgen er voor dat het beeld op het netvlies iets wordt verplaatst naar de juiste plaats, zodat het beeld weer enkel wordt gezien. Prismaglazen kunnen ook dienst doen bij mensen waarbij een groot gedeelte van het gezichtsveld is weggevallen. Door de prismaglazen wordt het beeld dan naar een gedeelte in het gezichtsveld verplaatst waarmee men nog wel kan zien.