×

Verziend (hypermetropie)

Verziendheid, ook bekend als hypermetropie, is een oogaandoening waarbij mensen moeite hebben om duidelijk te zien op korte afstanden, zoals bij het lezen. Het wordt veroorzaakt doordat het beeld zich achter het netvlies vormt in plaats van erop, waardoor een bril of contactlenzen met een plussterkte nodig zijn voor correctie.

Maak afspraak

Wat is hypermetropie?

Hypermetropie, treedt op wanneer iemand goed kan zien in de verte, maar moeite heeft met dichtbij scherpstellen. Dit komt doordat het beeld niet precies op het netvlies valt, maar erachter. Om dit te corrigeren, wordt er een bril of contactlenzen met een plussterkte voorgeschreven. Bij milde verziendheid wordt er meestal geen bril of lenzen gedragen, tenzij er klachten zijn. Dit komt doordat het oog de lichte plussterkte (onbewust) kan corrigeren door scherp te stellen (accommoderen). Bij hogere verziendheid worden doorgaans wel een bril of lenzen gedragen, omdat er klachten zoals hoofdpijn en wazig zicht optreden tijdens of na visuele inspanning.

Symptomen

1. Moeite met scherpstellen van dichtbij: Personen met verziendheid ervaren vaak problemen bij het scherpstellen van objecten die zich dichtbij bevinden, zoals bij het lezen van boeken of het bekijken van telefoon- of computerschermen.

2. Vermoeide ogen: Het voortdurend aanspannen van de oogspieren om het zicht te corrigeren kan leiden tot vermoeidheid en een zwaar gevoel in de ogen, vooral na langdurig lezen of nabijwerk.

3. Hoofdpijn: Inspanning om objecten dichtbij scherp te stellen kan leiden tot spanningshoofdpijn, die zich meestal manifesteert rond het voorhoofd of de slapen.

4. Wazig zicht: Verziendheid kan resulteren in een algemeen onscherp of troebel zicht, zowel dichtbij als veraf, afhankelijk van de mate van verziendheid.